Mindset for inklusion

I Silkeborg Kommune er der mange, der arbejder med børn, unge og familier. Derfor er det vigtigt, at vi har en fælles forståelse af, hvordan vi arbejder, og hvad vi ønsker at understøtte. Målet for arbejdet med inklusion er, at alle børn og unge i Silkeborg Kommune bliver inkluderet som en ligeværdig del af fællesskabet.

Mindset for inklusion grafik

Vi er mange, der arbejder med børn, unge og familier i Silkeborg Kommune. Derfor er det vigtigt, at vi har en fælles forståelse af, hvordan vi arbejder, og hvad vi ønsker at understøtte.

Mindsettet er en bestemt måde at tænke på. Det er en konkretisering af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik og et vigtigt grundlag for vores arbejde med børn, unge og familier.

Mindsettet er også det bærende element i Silkeborg Kommunes strategi for inklusion, der tager afsæt i FN’s Børnekonvention og Salamancaerklæringen.

Målet for arbejdet med inklusion er, at alle børn og unge i Silkeborg Kommune bliver inkluderet som en ligeværdig del af fællesskabet. Mindsettet skal understøtte en fælles og kvalificeret tilgang til arbejdet med børn og unge.


Som fagpersoner understøtter vi, at alle børn og unge:

 • Oplever, at nogen holder af dem og har særlige relationer til dem.
 • Har mindst én voksen fagperson som rollemodel - dvs. en person, som de oplever som særlig betydningsfuld og ”værd at ligne”.
 • Indgår i ligeværdige fællesskaber og oplever at have venskaber.
 • Oplever succes på mestring af de udviklingsopgaver, de står over for.
 • Oplever progression i læring og udvikling.


Vores menneskesyn:

Vi tror på, at hvert enkelt menneske skal respekteres, som det er.

 

Alle børn og unge skal opleve, at de møder:

 • Anerkendelse og værdsættelse i forholdet til andre mennesker.
 • Mennesker de kan inspireres af og ønsker at blive inspireret af.
 • Samhørighed med andre.
 • Udfordringer indenfor nærmeste udviklingszone.


Som fagpersoner:

 • Har vi kendskab til og arbejder efter de teorier, dette mindset bygger på.
 • Fastholder vi den forståelse, at der bag ethvert problem findes en frustreret drøm, og at det er drømmen, vi arbejder ud fra.
 • Fokuserer vi på, at udvikling skabes i en anerkendende, nysgerrig dialog om drømme og ønsker til fremtiden.
 • Er vi opmærksomme på, at sprog skaber virkelighed.
 • Udfordrer vi konstant vores egen italesættelse af virkeligheden og de udfordringer, vi oplever.
 • Forstår vi de udfordringer og problemer, vi møder, ud fra de sammenhænge og relationer, de er opstået i.
 • Inviterer vi konsekvent forældre og familie ind som medspillere i problemforståelse og handleplaner.

 

Vores tilgang, når vi arbejder med børn og unge:

Vi arbejder ud fra en systemisk anerkendende tilgang. Vores fokus ligger på muligheder og den udvikling, vi gerne vil opnå. Vi er optagede af det, der lykkes, og vi er opmærksomme på, hvordan vi italesætter tingene.

Ud fra målgruppens alder og behov har vi et kvalificeret udgangspunkt for at forstå og kunne forvalte den dannelsesopgave, vi indgår i. Dannelsesprocessen skal understøtte det enkelte barns udvikling af livsduelighed, forstået som kompetence til kvalificeret selvbestemmelse.

I opgaven er vi i tæt samspil med forældrene. Vi ser forældrene som vores vigtigste medspillere i skabelsen af udviklings- og trivselsfremmende læringsmiljøer.

Bestil Mindset for inklusion som pjece

Kontakt PPL