Indsatser 7-16 år

Indsatserne, der er beskrevet i denne oversigt, dækker tilbud på området 7-16 år på tværs af de centralt placerede funktioner i Sundhedsplejen, PPL og Familie og Børnehandicap.

Børn og unge

Oversigten beskriver de muligheder, der ligger udover tilbud, der findes lokalt på de enkelte skoler. Det er tilbud, der understøtter, at langt de fleste børn trives og udvikler sig.

Modellen beskriver alene de indsatser, der kan igangsættes, når fagfolk eller I som forældre vurderer, at der er behov for ekstra opmærksom omkring et barns trivsel og udvikling.

Indsatserne er opbygget efter en stepped care-tilgang, dvs. en trappestigemodel med tre trin.

Stepped care-modellen indeholder på det laveste trin et fokus på de almene indsatser, mens vi på det øverste trin finder de særlige indsatser, der iværksættes efter vurdering på baggrund af PPV, børnefaglig undersøgelse eller ansøgning.

Tankegangen bag en Stepped care-tilgang er, at har indsatser på et bestemt trin ikke den ønskede effekt, bevæger man sig op eller ned ad trappestigen til en ny indsats. Dette gentages, til den ønskede effekt er opnået.

Tilgangen tager højde for, at ikke alle børn og unge har behov for samme indsats, og at behovene kan ændre sig over tid.

Trin

På trin 1 tilbyder Sundhedsplejen: funktionsundersøgelser og sundhedssamtaler på udvalgte årgange, sundhedsundervisning på udvalgte årgange.

PPL tilbyder oplæg for forældre og personale, sprogvejledning, oplæg for elever i klasser om udviklingsvanskeligheder.

Familie og Børnehandicap tilbyder: anonym rådgivning for børn, unge og forældre samt anonym rusmiddelbehandling.

På trin 2 tilbyder Sundhedsplejen: overvægtsklinik og ekstra sundhedssamtaler ved behov.

PPL tilbyder afklarende samtaler med børn og unge, åben rådgivning til unge (Ungdomsskolen og GFU), sparring til forældre og personale samt supervision og kompetenceudvikling til personale på skolerne.

Familie og Børnehandicap tilbyder: børnegruppe til børn af alkoholikere og børn af psykisk syge forældre, rådgivningsforløb, familierådslagning, gruppeforløb for børn og forældre ift. vredeshåndtering (ART), gruppetilbud til forældre ift. børn med funktionsnedsættelse, flerfamiliegruppetilbud til forældre ift. udfordringer i relation til deres børn samt tilbud til fraskilte forældre i højkonflikt (No kids in the middle).

Iværksættes efter vurdering på baggrund af ansøgning, PPL, medarbejders vurdering eller børnefaglig undersøgelse.

PPL tilbyder på dette trin gruppetilbud ift. angsthåndtering (Cool Kids), kursusforløb til forældre og personale ift. autismeforståelse (Early Bird), opfølgning på hjemmetræningsforløb, undervisning af børn og forældre i sproglige udfordringer (DLD, analogi/ordstrategi, morfosyntaks, fonologi), rejsehold til elever med massive sproglige udfordringer, stammegruppe, gruppetilbud ift. hørenedsættelse, tweens- og teenforløb for ordblinde.

Familie og Børnehandicap tilbyder: alternativ til anbringelse (ATA), familiebehandling, kontaktperson, samspilsundersøgelse, praktisk og pædagogiske støtte til forældre, anbringelse udenfor hjemmet, overvåget samvær samt støttet samvær.