Sundhedsplejens tilbud

Familien er det mest betydningsfulde i forhold til at støtte et barns kompetenceudvikling, tilknytning og trivsel.

Børn og unge

Sundhedsplejen vil derfor gennem aktiv tilstedeværelse og faglighed støtte alle familier med nyfødte med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.  

Vi vil derudover tilbyde de børn og forældre, der har behov for en yderligere indsats, et individuelt tilrettelagte tilbud.

En sundhedsfaglig indsats under graviditeten og i barnets første leveår bidrager til udviklingen af en god relation mellem forældre og barn og understøtter et fokus på barnets generelle udvikling, trivsel og læring.

Den tidlige indsats og et fortsat sundhedsfagligt fokus gennem barndom og skoleliv fremmer det gode børne- og ungeliv: At alle kommer med.

Generelle almene sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til alle:

 • Fem hjemmebesøg hos alle nyfødte det første år
 • Etablering af forældregrupper
 • Daglig telefonrådgivning
 • Konsultativ bistand til Dagtilbud i form af sundhedsfaglig viden
 • Ind- og udskolingsundersøgelser på skolerne samt sundhedssamtaler, sundhedsundervisning og undersøgelser på udvalgte årgange.
 • Sprogscreening og sproggaven

Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til familier med særlige behov. Såvel kortvarige som længerevarende indsatser:

 • Ekstra besøg hos børn og forældre med særlige behov, også efter første år
 • Graviditetsbesøg ved særlige behov og hos familier med anden etnisk baggrund
 • Ekstra besøg hos forældre med anden etnisk baggrund
 • Gruppetilbud til særligt sårbare – samarbejde med Familie og Børnehandicap
 • Sårbar gravidkurser – samarbejde med jordemødre
 • Ung mødregruppe til udvalgte mødre under 23 år
 • Gruppe for mødre med fødselsreaktioner
 • Marte Meo-forløb til familier med udfordringer i samspillet mellem børn og forældre 0-5 år
 • Deltagelse i tværfaglige samarbejdsmøder i Dagtilbud med forældre og andre faggrupper under ”Trivsel på tværs”
 • Overvægtsklinik i Kjellerup og Silkeborg for familier med overvægtige børn 2-17 år
 • Ekstra samtaler, undersøgelser - også med forældre på skolerne efter behov – ekstra på udvalgte indsatsskoler.

Særlig forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til sårbare familier udløst i samarbejdet med Familie og Børnehandicap:

 • Særlig øget indsats af sundhedspleje i sårbare familier i samarbejde med Familie og Børnehandicap.
 • Minding the baby. Projektet handler om tidlig målrettet indsats i særlig sårbare familier i samarbejde med Familie og Børnehandicap.