Samarbejdsmodel for ungeindsatsen

Samarbejdsmodellen for ungeindsatsen er en fælles ramme på tværs af Skole-, Børn og Familie-, Social-, Beskæftigelses- og Sundhedsområdet i Silkeborg Kommune.

Samarbejdsmodel

Modellen skal fremme en sammenhængende, tværgående og effektiv indsats for udsatte unge mellem 15-30 år.

Formålet er, at udsatte unge i højere grad rustes til at kunne opnå størst mulig grad af uddannelse, beskæftigelse, trivsel og deltagelse i sociale fællesskaber.

Modellen består af de 5 søjler:

  1. Den første kontakt
  2. Én ungekoordinator
  3. Én fælles plan - Min plan
  4. De gode overgange
  5. Tværfagligt forum

Samarbejdsmodellen udspringer af reformen om den Kommunale unge indsats (KUI), lokale tværgående udvalgsmål samt Ungestrategi-udvalgets ”En enkel indgang” og Ungestrategien 2020-2023.

Som ung vil Samarbejdsmodel for ungeindsatsen betyde, at når du har kontakt med flere afdelinger i kommunen, får du én samlet plan og tilbudt én ungekoordinator. Det betyder, at du ikke skal fortælle din historie forfra igen og igen.

Kommunens medarbejdere laver din samlede plan sammen med dig. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og hjælper dig til, at vi sammen sætter realistiske mål, der giver mening for dig.

Undervejs får du hjælp og støtte fra din ungekoordinator til at finde rundt i systemet.
Som medarbejder kan du læse mere om, hvad de enkelte elementer i Samarbejdsmodellen betyder for dit arbejde på Samarbejdsmodel for ungeindsatsens side på Siko.