Indsatser Familie og Børnehandicap

Familie og Børnehandicap arbejder ud fra Servicelovens bestemmelser. Det betyder konkret, at tilbuddene i Familie og Børnehandicap kræver, at man er visiteret fra en familierådgiver.

Børn og unge

Familie og Børnehandicap har i sin tilgang fokus på at sætte tidligere ind med kvalificerede indsatser, der understøtter barnets eller den unges udvikling og tilknytning.

Vi sætter ind med en indsats på det trin på indsatstrappen, der bedst matcher behovet hos barnet og familien og har kontinuerligt fokus på at bringe barnet så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt.

Det betyder, at vi har et tæt samspil med sundhedsplejen, dagtilbud og skole omkring tidlig og systematisk opsporing og specialiserede indsatser.

Derudover vægter vi altid en hyppig opfølgning med barn, ung og familie, da det er centralt, at vi samarbejder tæt omkring børnenes og de unges udvikling.

Indsatserne på Trin 1 bliver bevilget efter servicelovens §11 og har fokus på tidlig indsats og forebyggelse.

Indsatserne på Trin 2-5 bliver bevilget efter servicelovens §52 og har fokus på et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Indsatser på disse trin kræver, at der bliver lavet en børnefaglig undersøgelse (§50 undersøgelse).

En børnefaglig undersøgelse udarbejdes ud fra samtaler med forældre, barn (hvis det er muligt), beskrivelser af barn fra forældre og relevante fagpersoner samt familierådgiverens vurdering af familien og barnets forhold.

Den børnefaglige undersøgelse skal skabe et overblik over situationen for barn og familie. Undersøgelsen skal være med til at sikre, at familien får den støtte, der er behov for.

I undersøgelsen ser man først og fremmest på, hvilke behov barnet har, men formålet er også at finde frem til de ressourcer og handlemuligheder hos barn, familie og netværk, der kan bidrage til at overvinde problemerne.

Hvis det vurderes, at barnet har behov for støtte efter trin 1-5, skal der laves en handleplan med målene for indsatsen, hvilken slags foranstaltning barnet kan få, og hvor længe foranstaltningen skal vare.

Handleplanen skal løbende justeres.

Indsatstrappen

• Anonym rådgivning for børn og unge og forældre (tilbydes uden visitation)
• Familierådslagning
• Aflastning §84 til børn med nedsat funktionsnedsættelse
• Tryg mødregruppe
• Stepping Stones, gruppetilbud til forældre til børn i alderen 2-12 år med funktionsnedsættelse
• Flerfamiliegruppetilbud til forældre ift. udfordringer i relation til deres børn
• Rusmiddelbehandling for børn og unge under 18 år
• DUÅ - De Utrolige År rådgivningsforløb
• Børnegruppe for børn af alkoholikere og børn af psykisk syge
• No Kids in the Middle, tilbud til skilte forældre i højkonflikt
• Søskendegrupper til søskende til børn med funktionsnedsættelse
• Aggression Replacement Training (ART) for unge og for forældre

• Praktisk og pædagogisk støtte
• Familiebehandling
• Kontaktperson
• Aflastning
• (MTB - Minding the baby)

• §54 støtteperson til biologiske forældre
• Støtte og overvåget samvær

• §54 støtteperson til biologiske forældre
• Støtte og overvåget samvær

• §54 støtteperson til biologiske forældre
• Støtte og overvåget samvær