Familie og Børnehandicap

Familie og Børnehandicaps opgave er at hjælpe sårbare og udsatte børn, unge og familier til mestring af eget liv.

Børn og unge

Centralt i dette arbejde står den systemiske, anerkende tilgang med fokus på ressourcer. Ligesom vi vægter en løbende dialog med familien om, hvordan vi sammen bedst muligt understøtter en positiv udvikling.

Familie og børnehandicap reagerer hurtigt, når vi får kendskab til, at børn og unge har brug for støtte og iværksætter herudfra relevant hjælp.

Vi arbejder med tidlig indsats og tilpasser kontinuerligt den igangværende indsats, så den hele tiden tilpasses de behov, der er hos barnet.

Familie og Børnehandicap samarbejder tæt med andre professionelle i kommunen som sundhedspleje, dagtilbud, skole, beskæftigelse og socialafdelingen og med familiens eget netværk og civilsamfundet i forhold til at understøtte børn, unge og familiers trivsel og udvikling.